VILKÅR

Tove Moss behandlinger innebærer ikke diagnostisering eller fungerer som en erstatning for medisinsk behandling eller medisinering. Hun anbefaler at du søker medisinsk og / eller profesjonell hjelp når det er aktuelt. Resultatene av behandling kan variere fra person til person eller dyr til dyr.

Tove Moss praktiserer i samsvar med en høy etisk kodeks og standarder, og opprettholder konfidensialiteten til all kunnskap og informasjon angående sine klienter. Hun kan bare utlevere informasjon når det kreves av lov eller når det er godkjent av de som er ansvarlige for klientens omsorg.

.

AVBESTILLINGER

Gruppetime: avbestilling som skjer 2 timer før oppstart av time vil bli belastet med full pris.

En-til en-behandling: 24 timer før timen.

Reiseworkshops eller spesialoppdrag: ingen avbestilling.

.

PERSONVERNERKLÆRING

Behandling av personopplysninger hos www.lydterapi.tovemoss.no.

Personvern er viktig for meg, og jeg er opptatt av at personopplysninger jeg mottar behandles trygt og i henhold til gjeldende lover om personvern. Her vil du finne en orientering om hvordan jeg forholder meg til personopplysninger jeg mottar. Denne erklæringen vil kunne være gjenstand for oppdateringer og endringer. Når du er i kontakt med meg vil jeg behandle personopplysninger om deg. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor jeg gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

.

1. Hva slags informasjon samler jeg inn og hvorfor gjør jeg det

Jeg samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan jeg kommer i kontakt med deg. Jeg behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, i markedsføringsøyemed og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside, www.lydterapi.tovemoss.no

Jeg samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: 

  1. Kundeopplysninger: Følgende personopplysninger behandles: Navn på kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer og adresse. Behandlingen av personopplysningene skjer på grunnlag av samtykke, for å kunne oppfylle en avtale eller etter en interesseavveining.
  2. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev, faktura og gi informasjon om vår virksomhet. Følgende personopplysninger behandles: Navn på kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer og adresse. Du kan når som helst trekke samtykket for oppbevaring av dine kontaktopplysninger. Jeg vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten til markedsføringstiltaket og/eller nyhetsbrevet.
  3. Besvare henvendelser som kommer inn til meg. Følgende personopplysninger behandles: kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer og adresse, samt eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Jeg har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å meg for å hjelpe deg med det du lurer på.
  4. Webanalyse og informasjonskapsler (Cookies). Informasjon om bruk av hjemmesiden vår www.lydterapi.tovemoss.no behandles i samsvar med vår cookie-erklæring, som du finner nederst på denne siden.

.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Jeg gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger meg å gi ut informasjonen. 

.

3. Lagringstid

Jeg lagrer dine personopplysninger hos meg så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som jeg behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Noen opplysninger har jeg plikt til å oppbevare i en viss periode. Opplysningene slettes da når fristen for oppbevaringsplikten har utløpt.

.

4. Dine rettigheter når jeg behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene jeg behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta skriftlig kontakt med meg. Jeg vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Jeg vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før jeg lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor meg. Dette gjør jeg for å være sikre på at jeg kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke, dersom du har avgitt dette, for behandling av personopplysninger hos meg. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta skriftlige kontakt med meg på post@tovemoss.no

.

5. Klager

Dersom du mener at min behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at jeg på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av mine tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis jeg har dine kontaktopplysninger vil jeg gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på min nettside.

.

.

Bruk av cookies

Jeg bruker cookies i forbindelse med å holde statistikk på hvor mange og hvordan mine brukere bruker vår min. Disse inkluderer å gi en oversikt og for å forbedre vår hjemmeside og dermed øke brukervennligheten. I tillegg brukes informasjonskapsler for skjemaer og bestillinger.

.

Trafikkmåling

Mine cookies inkluderer Google Analytics og Facebook, som samler inn data om trafikken, for eksempel hvilke sider og elementer som folk bruker mest på nettstedet, samt for å optimalisere annonsekampanjer. Det inkluderer ikke personlige data.

.

Hva er en cookie?

Cookies brukes i dag av nesten alle nettsteder. I mange tilfeller kan cookies være nødvendig for å gi et tilbud på området. En cookie er en liten datafil nettsteder lagrer på brukerens datamaskin for å gjenkjenne datamaskinen din. Cookies kan for eksempel brukes til å utarbeide statistikker om besøkendes bruk av nettsiden. En cookie er en passiv-fil og kan ikke samle inn informasjon om brukerens datamaskin, spre datavirus eller andre skadelige programmer. En cookie er en liten fil som er lagret i din nettleser. Cookies brukes til å gjenkjenne datamaskinen din ved senere besøk. Det er ingen personlige opplysninger (som navn, adresse eller lignende) som er lagret i våre informasjonskapsler.

.

Oppbevaringstid for en cookie

Alle cookies slettes automatisk etter et visst antall dager, uker eller måneder, men dette kan variere avhengig av formålet. Det bør bemerkes at en cookie blir fornyet ved hvert besøk der perioden er tilbakestilt.

.

Slette eller blokkere cookies

Hvis du ønsker å slette cookies: Bruk din nettlesers innstillinger. Du kan finne de mest brukte nettleseres hjelpe / støtte på følgende linker:

Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/n…

Google Chrome: https://support.google.com/chr…

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/no…

Apple Safari: http://support.apple.com/kb/PH…

.

Hvorfor jeg informerer om cookies?

Alle norske nettsteder er forpliktet til å informere om cookies blir plassert på brukerens utstyr ihht. Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), fra 1. juli 2014. Du kan også lese mer om cookies på nettstedet http://www.nettvett.no

.

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er TOVE MOSS og er beskyttet av blant annet opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at alt innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra TOVE MOSS.